TỔ TINH CHẾ NIKODO NHỎ

8,000

Tổ tinh chế Nikodo nhỏ được công ty đúc bằng nhựa cao cấp, dẻo dai và chịu được nhiệt độ tốt. Tổ tinh chế giúp người gia công yến dẽ dàng định hình tổ, lưới nhựa giúp tổ mau khô