SWIFTLET BOOSTER

1,795,000

SWIFTLET BOOSTER Dung dịch giúp tăng bầy đàn chim yến hiệu quả .Hấp dẫn chim yến non vào nhà yến, tăng lượng chim trong nhà hiệu quả .Kích thích chim yến tạo tổ hiệu quả và nhanh nhất. Giả lập môi trường sinh sống mới cho chim yến. Có tác dụng khử mùi xi măng hiệu quả