FULLHOUSE AROMA

1,850,000

FULLHOUSE AROMA
Full House Aroma là giải pháp tuyệt vời cho nhà chim yến. Dung dịch này được sử dụng rộng rãi hơn 20 năm. Công thức để pha chế dung dịch Full House Aroma được tích góp từ hơn 100 nhà yến thành công tại Malaysia. Sự thành công của Full House Aroma đã được giới thiệu và sử dụng tại hơn 10,000 nhà chim ở khuc vực Đông Nam Á.