ĐINH BẮN GỖ

Đinh bắn gỗ đúc bằng sắt cứng cáp chịu lực tốt, giá thành cạnh tranh giúp các nhà đầu tư tiết kiệm chi phí và thời gian lắp đặt.

Đinh bắn gỗ có nhiều size :

  • Đinh bắn gỗ 3.0 phân
  • Đinh bắn gỗ 3.5 phân
  • Đinh bắn gỗ 4.0 phân
  • Đinh bắn gỗ 5.0 phân