BỘT TẨY MÙI XI MĂNG

50,000

Bột tẩy mùi xi măng và Nitrate là chất hữu cơ dạng bột trắng được kết tinh không màu , xuất hiện trong cây và đặc biệt ở các quả cam quýt. Dùng tẩy rửa, làm mất mùi xi măng trong nhà yến và mùi Nitrate (khí độc hại cho nhà chim và làm ảnh hưởng đến chất lượng tổ).