BỘT TẢO BIỂN

220,000

Bột tảo biển dùng ủ với phân chim yến tạo mùi khiến chim yến thích thú, lôi cuốn chim vào thăm viếng và ở lại.