BLACK POTION

1,450,000

Black Potion là hàng nhập khẩu chính hãng Malaysia từ công ty Nikodo. Dung dịch kích thích hấp dẫn chim vào cư trú và tạo tổ đối với nhà chim mới. Dung dịch tăng lượng bầy đàn, khử những mùi xấu, khí uế trong nhà chim cũ.