TANALI (5LÍT)

3,980,000

Dung dịch loại bỏ nấm móc,tăng cường bầy đàn cho hà chim mới , làm mất mùi chất thải, diệt mầm bệnh và vi trùng gây hại cho nhà chim, có tác dụng đẩy lùi các loại côn trùng, gián, chuột, rận,…