SẢN PHẨM YẾN THÔ

2,300,000

SẢN PHẨM YẾN THÔ:

Là tổ Yến được lựa từ lúc mới thu hoạch nguyên lông đẹp, ít chân, ít lông, sợi to, dai ngon.

Yến Miền Trung – Tây Nguyên nguyên tổ mới khai thác giá: 2.200.000 – 2.300.000 VNĐ/100gram