SẢN PHẨM YẾN SẠCH LÔNG

SẢN PHẨM YẾN SẠCH LÔNG

Là tổ Yến đã sơ chế, nhặt sạch lông, Yến Thô sau khi được lựa chọn rất kỹ, chúng tôi thực hiện sơ chế, nhặt sạch lông bằng thủ công và sấy khô tự nhiên bằng quạt, Yến trắng sạch, đảm bảo chất lượng 100% .

Yến Miền Trung – Tây Nguyên sau khi khai thác đã được sơ chế nhặt sạch lông tơ,  sấy khô giá: 3.500.000 – 3.800.000 VNĐ/100gram