GIẤY LÓT TỔ YẾN

59,000

Giấy lót là giấy lụa cao cấp của Hàn Quốc, giấy lụa mịn mềm và dai lót tổ rất đẹp và chống va đập các tổ với nhau rất tốt.