BẪY CÚ MÈO

80,000

Bẫy dập cú mèo được đúc bằng sắt chắc chắn . Bẫy dập dể những nơi có độ phảng mà cú hay đậu, khi chim cú đậu lên sẽ dập lại ngay lập tức và giữ chim lại, bẫy có giá trị kinh tế dẽ sử dụng.